Goede drinkwaterinstallatie

Een goed werkende drinkwaterinstallatie met de juiste doseerpomp biedt niet alleen veel werkplezier, ook de kans op microbiologische vervuiling is een heel stuk kleiner.

Waar moet u op letten bij de aanleg van een drinkwaterinstallatie?
En wat zijn de medicatiemogelijkheden in de installatie?

Aanleg drinkwaterinstallatie

Waar moet u op letten bij de aanleg van een drinkwaterinstallatie? En waarom?

Tips en toelichting bij de aanleg van de drinkwaterinstallatie

Leidingmaterialen en diameters
Kies net te grote leidingdiameters, 25-32 mm voldoet.
In de afdeling volstaat een leidingdiameter van 20 mm.
- Dit voorkomt opwarming van het water.
- Sneller transport door de leidingen, toevoegingen zijn sneller bij de drinkpunten.
Gebruik bij voorkeur PVC-leidingmaterialen. - Weinig doorlatend.
- Geen verzakkingen en bezinksel (bij gebruik van voldoende bevestigingsbeugels).
- Goedkoop materiaal.
Gebruik PP (dikwandig kunststof) of RVS leidingmateriaal op kwetsbare punten. Daar waar dieren in contact kunnen komen met het leidingssysteem voldoet PVC niet.
Gebruik GEEN gegalvaniseerde leidingen. Deze kunnen corroderen, waardoor interacties met drinkwatermedicatie optreden.
Voorkom doodlopende leidingen. Stilstaand water warmt op en leidt tot bacteriologische besmetting van het drinkwatersysteem.
Voorkom bezinksel van vuil en medicijnresten in de leidingen bijvoorbeeld als gevolg van montage over hokafscheidingen. Bezinksel vormt een voedingsbodem voor bacteriën.
Drukverdeling en nippelopbrengst.
Vervang vlotterbakken door drukregelaars.
Zorg wel voor een goede verspreiding van drukregelaars over de stal en een goede inregeling.
- Beter voor de waterhygiëne.
- In vlotterbakken kan de watertemperatuur snel toenemen en de kans op vervuiling met stof en medicijnresten is er groot.
- Vlotterbakken zijn lastig te reinigen. Drukregelaars - reduceerventielen - zorgen voor de juiste nippelopbrengst en houden het systeem gesloten.
Spoelmogelijkheden.
Monteer spoelkranen op het einde van transportleidingen en binnencircuits in de afdeling. Monteer een bypass over de drukregelaars om onder hoge druk te kunnen spoelen. Spoelen is de eerste stap in het reinigingsproces na medicatie.
De spoelkranen zijn ook nuttig om bij jonge dieren de medicatie snel op de plaats van bestemming te krijgen.
Waterregistratie.
Monteer een watermeter in elke afdeling waar medicatie mogelijk is. Een afwijkende wateropname wijst in een vroeg stadium op een ziekte. Kennis over de wateropname is bovendien nodig om de vooroplossing correct aan te kunnen maken.