Gebruik de juiste werkzame stof

De keuze voor een werkzame stof hangt sterk af van de bedrijfssituatie. Overleg daarom altijd eerst met uw dierenarts.